Monday, February 20, 2012

Бүсгүйчүүд илүү


Машинаа зогсоолд байрлуулж буй бүсгүйчүүдийн тухай явган шог түүх болох нь. Учир нь Британийн эрдэмтдийн хийсэн судалгаа бүсгүйчүүд машинаа байрлуулахдаа илүү чадварлаг болохыг тогтоожээ. Багийнхан 700 орчим зогсоолд нууц камер байрлуулан бүсгүйчүүд болон эрчүүд хэрхэн машинаа зогсоолд тавьж буй ажиглах замаар судалгаа хийжээ. Нэг сар гаруй хугацаанд ажиглалт хийсний эцэст судлаачдын дүгнэлт олон хүнийг гайхашруулсан байна.
2500 хүн машинаа хэрхэн зогсоолд тавьж буйг 20 хүртэлх оноогоор дүгнэсэн судалгааны үр дүн бүсгүйчүүд машины зогсоолд тавьж чаддаггүй гэх түгээмэл ойлголтыг үгүйсгэж, харин ч эсрэгээр эмэгтэйчүүд машинаа байрлуулахдаа сурамгай болохыг баталсан байна.
Хэдийгээр тэд илүү хугацаа зарцуулдаг хэдий ч, машин тавих талбайн яг голд байрлуулах гэж хичээдгээс ийн илүү цаг зарцуулдаг гэнэ. Түүгээр барахгүй бүсгүйчүүд зай болон зогсоолын шугамын зайг баримжаалахдаа илүү болохыг ч баталжээ. Харин эрчүүд машинаа байрлуулахдаа өөртөө итгэлтэй, тайван байдаг нь тэднийг энэ үйлдлийг илүү чадварлаг хийдэг мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг байна.
Ажиглалтын явцад машинаа байрлуулж буй хамгийн өндөр буюу 13.4 оноо авсан хүн нь эмэгтэй байсан бол эрчүүдийн дээд амжилт 12.3 байжээ. Судалгааны багийн ахлагч Нэйл Бисон энэ талаар ITV телевизэд өгсөн ярилцлагадаа “Жолооны курст хичээл зааж байхад практик хичээлд эрчүүд илүү үзүүлэлттэй байдаг байлаа. Миний ажигласнаар дүрмийн мэдлэгээр эмэгтэйчүүд дээгүүр байх нь ажиглагддаг ч жолоодлогын хичээлд бол эрчүүд ямагт тэргүүлэгч байсан. Гэтэл судалгааны үр дүн огт өөр гарлаа. Судалгааны дүн биднийг эмэгтэйчүүдийг машинаа байрлуулж чаддаг хэмээн үнэлж сурах цаг болсныг хэлж байна. Баримт хэзээ ч худал хэлдэггүй юм” гэжээ.  
Судалгааны явцад оролцогч эмэгтэйчүүдийн 39 хувь нь машинаа зөв байрлуулж байсан бол эрчүүдийн 28 хувь нь л зохих ёсоор машинаа зогсоолд тавьсан байна. Түүнчлэн бүсгүйүүдийн 1/3 хувь нь машинаа зогсоол руу оруулахын өмнө зөв байрлал эзэлж, талаас илүү хувь нь зогсоолын шугамын яг голд машинаа байрлуулсан хэмээн судлаачид мэдээлжээ.
Харин хугацааны хувьд энэ үзүүлэлт эсрэгрээр. Эрчүүд машинаа зогсоолд тавихдаа ердөө 16 секунд зарцуулсан бол бүсгүйчүүд дунджаар 21 секунд зарцуулж байжээ.No comments:

Post a Comment